BMW Motorrad Srbija

UŽIVANJE NE POZNAJE GRANICE.

3ASY RIDE PROGRAM FINANSIRANJA BMW MOTOCIKALA.

Priuštite sebi BMW motocikl na najlakši način putem naše akcije 3asy Ride. Vozite motocikl 3 godine i nakon tog perioda odlučite se za neku od tri opcije:

  • Otkupite svoj motocikl
  • Vratite ga i zamenite za novi
  • Nastavite otplatu preostale vrednosti motocikla.

3asy Ride je program za finansiranje BMW Motorrad programa u okviru BMW Financial Services.

Delta Motors, Radnička 8, Beograd. Telefon: 011/ 353 99 00.

R1200 GS Adventure

Finansijski lizing indeksiran u EUR sa ostatkom vrednosti
Cena : 16.990 EUR
Iznos mesečne naknade: 212,82 EUR
Trajanje lizinga 35 meseci
Učešće: 5.663,34 EUR
Iznos finansiranja: 11.326,66 EUR
Otkupna vrednost po isteku finansiranja : 5.097,00 EUR
NKS: 4,99% fiksna
EKS: 7,57%

Troškovi koji prate lizing ponudu:
PDV na kamatu: 243,81 EUR
Jednokratna naknada za obradu zahteva: 212,37 EUR
PDV 20% na jednokratnu naknadu za obradu zahteva: 42,47 EUR
Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 16,64 EUR
PDV 20% na naknadu za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 3,33 EUR

Prvo plaćanje: 6.181,96 EUR
Iznosi su obračunati u EUR, a plaćaju se po srednjem kursu NBS na dan uplate

R1200 GS

Finansijski lizing indeksiran u EUR sa ostatkom vrednosti
Cena : 15.890 EUR
Iznos mesečne naknade: 199,04 EUR
Trajanje lizinga 35 meseci
Učešće: 5.296,66 EUR
Iznos finansiranja: 10.593,34 EUR
Otkupna vrednost po isteku finansiranja : 4.767,00 EUR
NKS: 4,99% fiksna
EKS: 7,58%

Troškovi koji prate lizing ponudu:
PDV na kamatu: 228,01 EUR
Jednokratna naknada za obradu zahteva: 198,63 EUR
PDV 20% na jednokratnu naknadu za obradu zahteva: 39,73 EUR
Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 16,64 EUR
PDV 20% na naknadu za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 3,33 EUR

Prvo plaćanje: 5.783,00 EUR
Iznosi su obračunati u EUR, a plaćaju se po srednjem kursu NBS na dan uplate

R NINE T

Finansijski lizing indeksiran u EUR sa ostatkom vrednosti
Cena : 15.300 EUR
Iznos mesečne naknade: 191,65 EUR
Trajanje lizinga 35 meseci
Učešće: 5.100,00 EUR
Iznos finansiranja: 10.200,00 EUR
Otkupna vrednost po isteku finansiranja : 4.590,00 EUR
NKS: 4,99% fiksna
EKS: 7,58%

Troškovi koji prate lizing ponudu:
PDV na kamatu: 219,55 EUR
Jednokratna naknada za obradu zahteva: 191,25 EUR
PDV 20% na jednokratnu naknadu za obradu zahteva: 38,25 EUR
Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 16,64 EUR
PDV 20% na naknadu za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 3,33 EUR

Prvo plaćanje: 5.569,02 EUR
Iznosi su obračunati u EUR, a plaćaju se po srednjem kursu NBS na dan uplate

C 650 Sport

Finansijski lizing indeksiran u EUR sa ostatkom vrednosti
Cena : 12.290 EUR
Iznos mesečne naknade: 153,95 EUR
Trajanje lizinga 35 meseci
Učešće: 4.096,66 EUR
Iznos finansiranja: 8.193,34 EUR
Otkupna vrednost po isteku finansiranja : 3.687,00 EUR
NKS: 4,99% fiksna
EKS: 7,61%

Troškovi koji prate lizing ponudu:
PDV na kamatu: 176,38 EUR
Jednokratna naknada za obradu zahteva: 153,63 EUR
PDV 20% na jednokratnu naknadu za obradu zahteva: 30,73 EUR
Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 16,64 EUR
PDV 20% na naknadu za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 3,33 EUR

Prvo plaćanje: 4.477,37 EUR
Iznosi su obračunati u EUR, a plaćaju se po Srednjem kursu NBS na dan uplate